A honlap tartalma 2019. október 1-je után nem frissül. Az aktuális híreket és menetrendi információkat a www.volanbusz.hu oldalon találja.

Üzletszabályzati közzététel

Üzletszabályzati Közzététel

 

Az Üzletszabályzat az alábbi területeken módosult:

 

•          Új együttműködési megállapodást kötött a GYSEV Zrt. és az ÉNYKK Zrt., amely alapján kombinált bérlet került bevezetésre a Nádasd-Körmend-Szombathely utazási viszonylatban.

Az ezzel kapcsolatos díjszabási határozmányok külön mellékletben kerültek beemelésre az üzletszabályzatba.

{1. sz. M E L L É K L E T: Az ÉNYKK Zrt. közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatához ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA 1/10. sz. melléklet (157. oldal)}

•          Az üzletpolitikai kedvezménnyel érintett viszonylatok jegyzékének számozása 1/11. sz. mellékletre módosult. (160. oldal)

•          Az „1. sz. M E L L É K L E T: Az ÉNYKK Zrt. közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatához ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA 1/7. sz. melléklet Határon átmenő és nemzetközi személyszállítási szolgáltatások” díjtáblázatai a hivatkozott mellékletből új mellékletbe kerültek. Az áthelyezés miatt a fejezet mellékleteinek számozása változott.

Az új melléklet a menetdíjak megállapításának általános szabályait is tartalmazza.

{3. sz. M E L L É K L E T: Az ÉNYKK Zrt. közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatához HATÁRON ÁTMENŐ ÉS NEMZETKÖZI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJSZABÁSA ÉS DÍJTÁBLÁZATAI 3/1. sz. melléklet (201.oldal)}

•          1. sz. Függelékben a változások átvezetésre kerültek a pénztárak nyitvatartási ideje, a kötelező helybiztosítással közlekedő járatok, a feláras járatok és a bizományos menetjegy- és bérletárusító helyek listája vonatkozásában.

{1. sz. Függelék: Az ÉNYKK Zrt. utasforgalmi létesítményeinek elérhetősége, információs helyek, pénztárak valamint bizományos menetjegy- és bérletárusító helyek listája (82. oldal)}

•          Az „Igazolvány helyi járati nyugdíjas bérlet használatához” című fejezet 6.3. pontja pontosítás céljából kiegészítésre került az „Ellátottak utazási utalványa” és a „fővárosi és megyei kormányhivatal járási - fővárosi kerületi- hivatala igazolása” szövegrésszel.

{VI. Cím: JEGYEK, BÉRLETEK HASZNÁLATÁHOZ ÉS AZ UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK KIÁLLÍTÁSA, KIADÁSA, ÉRVÉNYESÍTÉSE 6. Fejezet: „Igazolvány helyi járati nyugdíjas bérlet használatához”a helyi közlekedésben nyugdíjasok és szociálisan rászorulók részére 6.3. pont (66. oldal)}

•          A fel- és leszállás, helyfoglalás fejezet 2. pontja kiegészítésre került a „vagy informálódási” szövegrésszel.

{IV. Cím: SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS, UTAZÁSI FELTÉTELEK A/ Rész Utazási feltételek az ÉNYKK Zrt. menetrend szerinti autóbuszjáratainak belföldi országos, regionális és elővárosi, valamint a határon átmenő forgalomban történő igénybevételére VII. Fejezet: Fel- és leszállás, helyfoglalás 2. pont (28. oldal)}

•          A menetjegyek érvénytelenségének általános esetei kiegészítésre került „azt az utas nem megfelelően érvényesítette (nem a számblokk került lyukasztásra)” szövegrésszel.

{2. sz. M E L L É K L E T Az ÉNYKK Zrt. közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatához VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA I. Fejezet: Általános határozmányok 3. Utazási igazolványok, az igazolványok érvénytelensége 3.1. A menetjegyek érvénytelenségének általános esetei (167. oldal)}

•          A bérletek árának visszatérítése című fejezetben, az egyes települések városi (helyi) autóbusz közlekedésében a bérlet ár visszatérítésre vonatkozó szabályok pontosításra kerültek. Így ez a fejezet már csak az általánosan - valamennyi település helyi közlekedésére - érvényes szabályokat tartalmazza. Az egyedi szabályok áthelyezésre kerültek az adott megyére illetve településre vonatkozó 2/1. – 2/4. sz. mellékletekbe.

{XI. CÍM: MENETJEGY, BÉRLET ÁRÁNAK VISSZATÉRÍTÉSE 2. Fejezet: Bérletek árának visszatérítése 2.3. pont (75. oldal)}

•          Az egyes települések városi (helyi) autóbuszjáratain érvényes díjakat, pótdíjakat és díjalkalmazási feltételeket tartalmazó 2/1. – 2/4. sz. mellékletekben megyénként egy táblázatba került összefoglalásra a menetjegyek és a bérletek fajtái és díjai, továbbá a pótdíjak. Tekintettel az üzletszabályzat szerkezeti felépítésére, a mellékletekben kizárólag az általánostól eltérő díjalkalmazási feltételek, késedelmi pótdíjak, bemutatási díjfizetési kötelezettségek és a díj-visszatérítési szabályok kerültek feltüntetésre.

{2. sz. M E L L É K L E T Az ÉNYKK Zrt. közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatához VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA 2/1. – 2/4. sz. mellékletek (182. oldal)

 

Az üzletszabályzat hatályba lépésének időpontja: 2018. január 18.

 

ÉNYKK Zrt. üzletszabályzata (12. sz. módosított változat) pdf formátumban >>itt<< letölthető.

A *-gal jelölt mezõk kitöltése kötelezõ!