A honlap tartalma 2019. október 1-je után nem frissül. Az aktuális híreket és menetrendi információkat a www.volanbusz.hu oldalon találja.

Üzletszabályzati közzététel

 

Az  ÉNYKK Zrt. a 213/2012. (VII. 30.) Kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének eleget téve, jelen hirdetményben teszi közzé módosított üzletszabályzatának tervezetét. A tervezettel kapcsolatosan - a közzétételt követő 15 napon belül - bárki észrevételt tehet a  kommunikacio@enykk.hu e-mail címen.

 

A közzététel napja: 2019. február 22. A módosítás hatályba lépésének időpontja: 2019. április 1.

 

Az Üzletszabályzat 16. számú módosításának tervezete az alábbiakat tartalmazza: 

•    Az üzletszabályzatban, az abban foglalt utazási feltételekben és a mellékletét képező díjszabásban használt egyes fogalmak e helyekre vonatkozó értelmezése című fejezet kiegészítése az alábbi fogalom-meghatározásokkal:

- Fogyatékossággal élő személy vagy csökkent mozgásképességű személy: bármely személy, akinek mozgásképessége a közlekedés során bármilyen fizikai (érzék- vagy mozgásszervi, állandó vagy időleges) fogyatékosság, értelmi fogyatékosság vagy károsodás, vagy egyéb fogyatékossághoz vezető ok, illetve életkor miatt csökkent, és akinek a helyzete kellő figyelmet igényel, és szükségessé teszi az összes utas rendelkezésére álló szolgáltatás hozzáigazítását az érintett személy egyéni igényeihez (lásd: az Európai Parlament és a Tanács 181/2011/EU rendelete)

 - Elsőbbségi ülés: olyan ülés, amelynél megnövelt teret biztosítanak a csökkent mozgásképességű utas számára, és amelyet ennek megfelelő jelöléssel látnak el. Az elsőbbségi ülésekkel ellátott járműveken, kívülről látható piktogramo(ka)t kell elhelyezni a jármű elejére a járda felőli oldalon és a megfelelő utasajtó(k) mellett. Egy piktogramot belül is el kell helyezni az elsőbbségi ülés közvetlen közelében. (lásd: ENSZ-EGB 107. sz. előírása)

[AZ ÜZLETSZABÁLYZATBAN, AZ ABBAN FOGLALT UTAZÁSI FELTÉTELEKBEN ÉS A MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ DÍJSZABÁSBAN HASZNÁLT EGYES FOGALMAK E HELYEKRE VONATKOZÓ ÉRTELMEZÉSE (15. oldal)]

•    Az új fogalom-meghatározásnak megfelelően a „fogyatékkal élők és csökkent mozgásképességűek” kifejezés módosításra került a „Fogyatékossággal élő személy vagy csökkent mozgásképességű személy” kifejezésre. (A módosítás átvezetésére nem került sor azokban az esetekben, amikor a jogszabály ettől eltérő kifejezést tartalmaz.)

•    Jogszabályváltozás miatt hivatkozásként beemelésre került az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR) és az üzletszabályzat új XVI. címének 2. fejezete.

„4.3.    A Szolgáltató a jelen Üzletszabályzat XVI. CÍM 2. Fejezetében és/vagy azon autóbusz-állomás/megállóhely/váróterem/peron/autóbusz bejáratánál/felszállásra kijelölt ajtójánál amelyen elektronikus biztonságtechnikai rendszer útján megfigyelést végez, kép- és/vagy hangfelvételt készít, tájékoztatást ad a felvétel készítésének, tárolásának céljáról, helyéről, időtartamáról, az adatkezelés jogalapjáról, a rendszert alkalmazó (üzemeltető) személyéről, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénynek és az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE-ben (GDPR) az érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére vonatkozó rendelkezéseiről.”

[III. Cím: TÁJÉKOZTATÁS 4. Fejezet: Egyéb tájékoztatás (22. oldal)].

•    Az érintett helyeken átvezetésre került a korábbi hivatkozás helyett az új, XVI. Címre történő hivatkozás.

[IV. Cím: SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS, UTAZÁSI FELTÉTELEK A/ Rész Utazási feltételek az ÉNYKK Zrt. menetrend szerinti autóbuszjáratainak belföldi országos, regionális és elővárosi, valamint a határon átmenő forgalomban történő igénybevételére VIII. Fejezet: Az utas magatartása 12. (33. oldal)

IV. Cím: SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS, UTAZÁSI FELTÉTELEK B/ RÉSZ Utazási feltételek az ÉNYKK Zrt. városi (helyi) menterend szerinti autóbuszjáratainak igénybevételére VIII. Fejezet: Az utas magatartása 10. pont (53. oldal)

VIII. CÍM: AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁSOK HASZNÁLATA 3. Fejezet: A használat általános szabályai 3.6. (74. oldal)]

•    Az elmúlt időszakban tapasztalt erőszakos cselekmények miatt indokoltnak tartjuk az üzletszabályzat kiegészítését az alábbi szabályozással:

„Amennyiben az utazásból kizárható utas nem tesz eleget az autóbuszvezető vagy az ellenőrzésre feljogosított személy intézkedésének, úgy a Szolgáltató rendőri intézkedést kérhet közérdekű üzem működésének megzavarása miatt.”

[IV. Cím: SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS, UTAZÁSI FELTÉTELEK A/ Rész Utazási feltételek az ÉNYKK Zrt. menetrend szerinti autóbuszjáratainak belföldi országos, regionális és elővárosi, valamint a határon átmenő forgalomban történő igénybevételére V. Fejezet: Utazási jogosultság 9. pont (28. oldal)

IV. Cím: SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS, UTAZÁSI FELTÉTELEK B/ RÉSZ Utazási feltételek az ÉNYKK Zrt. városi (helyi) menterend szerinti autóbuszjáratainak igénybevételére V. Fejezet: Utazási jogosultság 9. pont (50. oldal)]

•    Az utazási feltételekben pontosításra került a kerekesszékkel kapcsolatos szabályozás az alábbiak szerint:

„Fogyatékossággal élő személyek vagy csökkent mozgásképességű személyek kerekesszékben ülve csak azokkal az autóbuszokkal szállíthatók, amelyek e célra kijelölt területtel rendelkeznek. Kerekesszékkel utazó utas jelentkezésekor a kerekesszék számára kijelölt területet a többi utasnak a kerekesszékkel utazó részére át kell engednie. A kerekesszéket az autóbuszban a kerekesszékben ülő utasnak vagy kísérőjének az e célra kialakított területen, az ott elhelyezett tájékoztatóban foglaltak szerint kell elhelyeznie. Tájékoztató hiányában a kerekesszéket az e célra kialakított területen, a menetirányt tekintve az elülső korlátnál, a menetiránynak háttal kell elhelyezni. A kerekesszéket a saját fékberendezésével, és ha a kialakított helyen erre a célra felszerelt biztonsági öv is található, akkor a biztonsági övvel is rögzíteni kell az utasnak vagy a kísérőjének.

Mivel az elektromos moped az autóbuszon biztonságosan nem helyezhető el az autóbuszon elektromos mopeddel, mopedben utazni nem lehet.”

[IV. Cím: SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS, UTAZÁSI FELTÉTELEK A/ Rész Utazási feltételek az ÉNYKK Zrt. menetrend szerinti autóbuszjáratainak belföldi országos, regionális és elővárosi, valamint a határon átmenő forgalomban történő igénybevételére V. Fejezet: Utazási jogosultság 7. pont (27. oldal) és IV. Cím: SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS, UTAZÁSI FELTÉTELEK B/ RÉSZ Utazási feltételek az ÉNYKK Zrt. városi (helyi) menterend szerinti autóbuszjáratainak igénybevételére V. Fejezet: Utazási jogosultság (49. oldal).]

•    A  Veszprém – Balatonfüred – Tihany menetrendi koncepció tárgyában a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. állásfoglalásának megfelelően, a regionális és elővárosi autóbuszjáratok díjszabása kiegészítésre került az alábbiak szerint:

„Ha a viszonylati érvényességű bérlettel a bérlet érvényesítése szerinti viszonylatban több irányon át lehetséges utazás, a magasabb értékű bérlet a rövidebb útirányon át is érvényes. A Veszprém – Balatonfüred- Tihany autóbuszvonalon, Tihany vonatkozásában a rövidebb útirányra váltott bérlet a hosszabb útirányon is érvényes.”

[1. sz. M E L L É K L E T Az ÉNYKK Zrt. közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatához ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA I. Fejezet: Általános határozmányok 1. Menetdíjak megállapításának általános szabályai 1.2. Az egyes utazások menetdíjának megállapítása (101. oldal)]

•    Az utazási feltételekben a kutya szállítására vonatkozó szabályozás  kiegészítésre került a ″Kedvtelésből tartott állat útlevele″ szövegrésszel az alábbiak szerint:

„Az utasnak rendelkeznie kell a kutya oltási könyvével (″Kisállat egészségügyi könyv″) vagy az útlevelével (″Kedvtelésből tartott állat útlevele″) és kérésre azt az autóbuszjárat személyzetének vagy az ellenőrnek fel kell mutatnia.”

[IV. Cím: SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS, UTAZÁSI FELTÉTELEK A/ Rész Utazási feltételek az ÉNYKK Zrt. menetrend szerinti autóbuszjáratainak belföldi országos, regionális és elővárosi, valamint a határon átmenő forgalomban történő igénybevételére XII. Fejezet: Autóbuszba bevihető élő állatok 2. pont (37. oldal) és IV. Cím: SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS, UTAZÁSI FELTÉTELEK B/ RÉSZ Utazási feltételek az ÉNYKK Zrt. városi (helyi) menterend szerinti autóbuszjáratainak igénybevételére XII. Fejezet: Autóbuszba bevihető élő állatok 2. pont (57. oldal).]

•   A városi (helyi) autóbuszjáratok díjszabása 2/2. és a 2/3. sz.  mellékleteiben átvezetésre kerültek a közszolgáltatási szerződések módosításai.

[2. sz. M E L L É K L E T Az ÉNYKK Zrt. közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatához VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA 2/2. sz. melléklet (193. oldal) és 2/3. sz. melléklet (198. oldal).]

•    Az ÉNYKK – GYSEV között - kombinált bérlet Nádasd – Körmend – Szombathely – tárgyában korábban létrejött megállapodás módosításának átvezetése.

[1. sz. M E L L É K L E T Az ÉNYKK Zrt. közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatához ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA 1/10. sz. melléklet (161. oldal)]

•    Az időközi változások átvezetésre kerültek az 1. sz. Függelékben, az egyes szolgálati helyeken nyújtott szolgáltatások, a pénztárak nyitvatartási ideje és a bizományos menetjegy- és bérletárusító helyek listája vonatkozásában. A nyitvatartási időknél egységes naptípus megnevezések kerültek alkalmazásra.

[1. sz. Függelék: Az ÉNYKK Zrt. utasforgalmi létesítményeinek elérhetősége, információs helyek, pénztárak valamint bizományos menetjegy- és bérletárusító helyek listája (86. oldal)]

•    A 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet alapulvételével pontosításra került sor az országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratok díjszabása, III. fejezet kedvezmények részben az alábbiak szerint:

-          a 2.2.3. pontból törlésre került: „Ha a diákigazolványon nem szerepel a képzési hely, ahová (ahonnan) utazáshoz a tanuló (hallgató) kedvezményre jogosult, az Üzletszabályzatában erre meghatározott és érvényesített igazolványban („Igazolás diákok kedvezményes utazásának viszonylatairól”), azonosító vagy jogosító kártyán stb. tünteti fel.” szövegrész

-          a 2.2.4. pont kiegészítésre került az „átszállásos utazás esetén” szövegrésszel, így „A levelező tagozatos tanulók, hallgatók kedvezményére jogosultak kedvezményes menetjegye csak a személyükre kiállított „Diákigazolvány”-nyal, („Igazolás”-sal) illetve átszállásos utazás esetén a „Diákigazolvány”-nyal („Igazolás”-sal) és az „Igazolás diákok kedvezményes utazásának viszonylatairól” megnevezésű nyomtatvánnyal vagy más, a Szolgáltató által érvényesített azonosító vagy jogosító kártyával stb. együtt érvényes utazásra.”

-          2.4. pontban az „Átképzésben részesülő állást kereső kedvezménye” szövegrész helyett „Állást kereső személyek kedvezménye”

-          3.5. pont ötödik francia bekezdéséből törlésre került „és a bejegyzést aláírja” szövegrész

-          a 4.1. pont a) alpontjának módosítása a 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 2019. február 6-tól hatályos szövegével

-          4.5. pont második francia bekezdéséből törlésre került „és a bejegyzést aláírja” szövegrész

-          12.1.pontban az „állami gondozott gyermekek” kifejezés helyett „gyermekotthonban nevelt gyermekek”

-          12.4.pontban a „Nappali tagozatos diákok csoportos utazása kísérőjének kedvezménye” szövegrész helyett „A nappali oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő diákok csoportos utazása esetén a kísérőt megillető kedvezmény”

-          A 12.4.4. pontban „A nappali tagozatos diákok csoportos utazásának kísérése alapján váltott kedvezményes menetjegyre…” szövegrész helyett „A kísérőként váltott kedvezményes menetjegyre…”

[1. sz. M E L L É K L E T Az ÉNYKK Zrt. közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatához ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA (100. oldal)]

•    Az      üzletszabályzat új címmel került kiegészítésre, amely címben jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az 1. fejezetben az adatkezelésről, míg a 2. fejezetben az elektronikus biztonságtechnikai rendszer alkalmazásáról adunk tájékoztatást.

[XVI. CÍM: TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATKEZELÉSRŐL ÉS ELEKTRONIKUS BIZTONSÁGTECHNIKAI RENDSZER (84. oldal)]

 

ÉNYKK Zrt. üzletszabályzata (16. sz. módosított változat) word dokumentum formátumban >>itt<< letölthető.

A *-gal jelölt mezõk kitöltése kötelezõ!