Gyakran ismételt kérdések

Általános, minden utasra vonatkozó kérdések

 

Kik vehetik igénybe az ÉNYKK Zrt. járatait?

Azok a személyek, akik rendelkeznek érvényes menet- vagy bérletjeggyel, illetve kijelölt autóbuszjáratok igénybe vétele esetén ún. kiegészítő jeggyel, vagy díjmentes utazásra jogosító okmánnyal. Kedvezményes jegy és bérlet kizárólag a jogosultságot igazoló dokumentumok bemutatásával érvényes.

Hol és mikor válthatóak meg a menet- és bérletjegyek?

Országos és regionális járatokra az Elővételi Pénztárainkban vagy az utazás megkezdésekor az autóbuszvezetőnél.

Helyi forgalomban használatos menetjegyek az Elővételi Pénztárainkban, az autóbuszvezetőnél, valamint a meghirdetett menetjegy árusító helyeken, illetve menetjegy-automatából is vásárolhatóak.

Üzletszabályzatunk 2. sz. függeléke részletesen, megyei bontásban tartalmazza az ÉNYKK Zrt. autóbusz-állomásainak és egyéb utasforgalmi helyeinek elérhetőségét és nyitvatartási idejét.

 

A győri jegykiadó automaták használati útmutatója:

 

 

A soproni jegykiadó automaták használati útmutatója:

 

 

 

Mi az autóbuszra történő felszállás rendje?

Országos személyszállítási szolgáltatás esetében az utasok elszállításának sorrendje a következő:

  1. az utazáshoz előre váltott és a járatra érvényesített menetjeggyel és helyjeggyel rendel­kező utasok,
  2. a nagyobb távolságra utazó utasok,
  3. az 1) pontban meghatározott utazási igazolvánnyal nem rendelkező fogyatékkal élő és csökkent mozgásképességű utasok, valamint a kisgyermekkel utazók,
  4. bérlettel vagy más utazási okmánnyal rendelkezők,
  5. az 1-4) pontban nem említett utasok.

Azonos elbírálás alá eső utasok között a jelentkezés sorrendje az irányadó.

Regionális és elővárosi személyszállítási szolgáltatás esetében az utasok elszállításának sorrendje a következő:

  1. az utazáshoz előre váltott menetjeggyel rendelkező utasok,
  2. bérlettel vagy más utazási okmánnyal rendelkezők,
  3. az 1) és 2) pontban meghatározott utazási igazolvánnyal nem rendelkező fogyatékkal élő és csökkent mozgásképességű utasok, valamint a kisgyermekkel utazók,
  4. az 1-3) pontban nem említett utasok.

Azonos elbírálás alá eső utasok között a jelentkezés sorrendje az irányadó.

Helyi személyszállítási szolgáltatás esetében az utasok elszállítása érkezésük sorrendjében történik.

Ülőhelybiztosítás

Tájékoztatjuk, hogy jelenleg kizárólag a budapesti járatainkra van lehetőség ülőhelyfoglalásra az Üzletszabályzatunkban meghirdetett (3. sz. függelék) Elővételi Pénztárainkban, valamint egyes autóbuszjáratokra interneten is megvásárolható a menetjegy, amely ülőhelyfoglalást is tartalmaz. Az internetes jegyvásárlás és ülőhelybiztosítás az ott meghirdetett feltételekkel (www.volanbusz.hu/tudnivalok/belfold) lehetséges, azonban tájékoztatjuk, hogy ezen jegyelővételi rendszert nem Társaságunk üzemelteti.

Kiegészítő jegy

2013. március 15-től a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium döntése alapján bizonyos menetrendszerinti járatok országos, emeltszintű személyszállítási szolgáltatási szegmensbe került besorolásra, ezáltal kizárólag kiegészítő jegy váltása mellett vehetők igénybe a teljes vonalszakaszon.  Ezen autóbuszjáratokon a fizetendő díj a menetjegy díjának és a kiegészítő jegy díjának együttes összege. A kiegészítő díjat ugyanazon utazási távolságra kell megfizetni, mint amilyen távolságra a menetdíjat.

A kiegészítő jegy ára:

0-100 km                    150,- Ft

100,1-120 km             175,- Ft

120,1-140 km             205,- Ft

140,1-160 km             235,- Ft

160,1-180 km             265,- Ft

180,1-200 km             295,- Ft

200,1-220 km             325,- Ft

220,1-240 km             355,- Ft

240,1-260 km             380,- Ft

260,1-280 km             410,- Ft

280,1-300 km             440,- Ft

300,1-350 km             515,- Ft

350,1-400 km             590,- Ft

400,1-450 km             660,- Ft

450,1-                         735,- Ft

A kiegészítő jegy árát a díjmentes utazásra jogosultaknak is minden utazás alkalmával meg kell fizetniük, azonban ez alól kivételt képeznek:

-       hadirokkantak és orvosilag indokolt kísérőjük

-       hadiözvegyek

-       3 év alatti gyermekek

-       bérlettel utazók

Meddig kell a menetjegyet megőrizni?

A menetjegyet az utazás ideje alatt végig meg kell őrizni, ellenőreink az utazás folyamán bármikor kérhetik.

Számlaigénylés, számlaadás

Elővételi Pénztárainkban és autóbuszvezetői értékesítés esetén a menet- vagy bérletjegyváltáskor szükséges számlaigényét jeleznie, utólagos számlaadás sajnos nem áll módunkban.

Jegykiadó automatából történő vásárlás esetén természetesen utólag is állítunk ki számlát menet- vagy bérletjegyéről, annak bemutatása mellett, amennyiben kérését 15 napon belül jelzi felénk.

Felhívjuk figyelmét, hogy a pénztártól, autóbuszvezetőtől történő távozás előtt a számlán szereplő adatok helyességét mindig szíveskedjen ellenőrizni, mivel a számla korrekciójára utólag már nincs lehetőség!

Mikor kell felmutatni a megváltott menet- vagy bérletjegyet?

Az autóbuszra történő felszállás során a járművezető ellenőrzi a jegyet, bérletet, az egyes kedvezményekre jogosító igazolványok meglétét.

Az autóbuszvezetőnél és pénztárainknál történő kedvezményes menet- és bérletjegyváltás során munkatársaink a kedvezményre jogosító igazolványok, igazolások bemutatását kérhetik.

Az autóbuszvezető és az elővételi pénztáros pénzváltásra, nagycímletű pénzből visszaadásra nem köteles, ezért kérjük, gondoskodjanak a vásárláshoz megfelelő címletű pénzről.

Milyen esetben kell pótdíjat fizetni?

Milyen dokumentumot ad át az ellenőr pótdíjazáskor?

Az ellenőrzés során kitöltött és aláírt pótdíjfizetési kötelezvény első példányát, mely tartalmazza az utazó adatait, a pótdíjazás okát, és 1 db készpénz-átutalási megbízást (pótdíjcsekket).

Tájékoztatjuk, hogy ellenőreinknek a helyszínen nincs mérlegelési lehetőségük, azon utasaink, akik az Utazási Feltételeket bármilyen módon megsértik, minden esetben ellenőr általi pótdíjazásra kerülnek. A pótdíj megfizetésére részletfizetési kedvezményt és ún. bemutatási díj-kedvezményt is alkalmazunk. Bővebb felvilágosítás esetén a területileg illetékes Szolgáltatás-felügyeleti szakszolgálatok készséggel áll rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken.

▪ Vas Megye:                                     9700 Szombathely, Thököly u. 30., tel: 94-517-644

▪ Győr-Moson-Sopron megye            9027 Győr, Ipar út 99., tel: 96-622-106

▪ Veszprém megye                             8200 Veszprém, Pápai u. 30., tel: 88-590-689

▪ Zala megye                                      8900 Gasparich M. u. 16., tel: 92-503-627

Milyen bérlettel lehet utazni, ha egy település több útirányon át is megközelíthető?

Amennyiben egy település több útirányon át is megközelíthető, a hosszabb útiránynak megfelelő övezetű bérlet érvényes a rövidebb távolságra is.

Lehetséges-e egy feleslegessé vált menet- vagy bérletjegyet visszaváltani?

Menet- vagy bérletjegy visszatérítés kizárólag a fel nem használt menet- vagy bérletjegy leadása ellenében történik, kezelési költség felszámítása mellett. Díjvisszatérítést az autóbusz-állomások és egyéb utasforgalmi helyek (Üzletszabályzat 2. sz. függelék) erre kijelölt munkavállalói végeznek.

Elveszett menetjegyért, bérletért, poggyászszelvényért stb. visszatérítés nem jár és azok nem pótolhatóak, azonban számlás bérletjegy elvesztésekor egyes esetekben lehetőség van a munkáltató részére (elszámolás céljából) történő Igazolás kiállítására.

 

 

Kire terjed ki az utasbiztosítás?

-          a társaság járművein jogszerűen utazókra,

-          a gépjárművezetőkre és a kísérőkre

 

Milyen járatokra terjed ki az utasbiztosítás?

-          a menetrend szerinti helyközi, helyi, távolsági és különjáratokra,

-          a nemzetközi menetrend szerinti és nemzetközi különjáratokra,

-          a szerződéses és bérautóbuszokra

 

Kinek kell jelenteni, ha balesetet szenvedett az utazás során?

-          a balesetet az utazás tartalma alatt be kell jelenteni az autóbuszvezetőnek,

-          a káreseményről a társaság illetékes képviselője az arra kijelölt szolgálati helyen

a balesetről jegyzőkönyvet vesz fel. A felvett jegyzőkönyv tartalmazza az esetleges kárigényt is.

-          ha a baleset a járműről történő leszállás során történik és a járművezető értesítésére nincs mód,

lehetőség van a bejelentésre személyesen valamennyi forgalmi irodában vagy telefonon

 

 

Diákokra vonatkozó kérdések

 

1.    Diákként/hallgatóként milyen kedvezményekre lehet igényt tartani?

 

 

A nappali és esti tagozatos diákok és hallgatók jelentős mértékű utazási kedvezményben részesülhetnek, amelyek érvényes diákigazolvánnyal vehetőek igénybe. Az országos, regionális és elővárosi járatokon az alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények nappali és esti tagozatos tanulói érvényes magyarországi diákigazolvány (az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti érvényes diákigazolvány vagy diákigazolványt helyettesítő „Igazolás”) birtoklása esetén bármely viszonylatban 50%-os menetjeggyel, illetve lakóhely / tartózkodási hely és az oktatási intézmény / gyakorlati képzés helye közötti útszakaszon 90%-os kedvezményű bérlettel utazhatnak. Gyakorlati helyről szóló igazolásnak csak a tanintézmény által kiállított, az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti érvényes diákigazolványt helyettesítő „Igazolás” fogadható el.

- Érvényes magyarországi diákigazolvánnyal (az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti érvényes diákigazolvány vagy diákigazolványt helyettesítő „Igazolás”) rendelkező levelező tagozatos hallgatók kizárólag 50%-os menetjegy váltására jogosultak a lakóhely / tartózkodási hely és az oktatási intézmény / gyakorlati képzés helye közötti útszakaszon. Kedvezményes bérlet a levelezős hallgatók számára jogszabály alapján nem jár. Gyakorlati helyről szóló igazolásnak csak a tanintézmény által kiállított, az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti érvényes diákigazolványt helyettesítő „Igazolás” fogadható el.

 

- Távoktatásban vagy más, sajátos képzésben résztvevők diákigazolványa (az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti érvényes diákigazolvány vagy diákigazolványt helyettesítő „Igazolás”) utazási kedvezmény igénybevételére nem jogosít.

 

- Az Európai Gazdasági Térség országainak és Svájc oktatási intézményei által kiadott érvényes diákigazolványokkal kizárólag 50% kedvezményű menetjegy váltható. 

- A nemzetközi diákigazolvány (pl: ISIC) utazási kedvezmény igénybevételére nem jogosít. 

- Bármely ország 14 év alatti tanulója (személyazonosság és életkor igazolása mellett) 50%-os menetjegykedvezményre jogosult. 

A kiegészítő jegy váltására kötelezett járatokon a kiegészítő jegy díjából jogszabályban meghatározott kedvezmény nem vehető igénybe.

 

 

Helyi közlekedésben kizárólag bérletkedvezmény vehető igénybe, menetjegykedvezmény nincs.

-  A bérletkedvezményre kizárólag a nappali és esti tagozatos diákok jogosultak.

-  Levelező tagozatos hallgatók bérletjegykedvezményre nem jogosultak

-  Távoktatásban, vagy más sajátos képzésben résztvevők utazási kedvezmény igénybevételére nem jogosultak.

- Az Európai Gazdasági Térség országainak és Svájc oktatási intézményei által kiadott érvényes diákigazolványokkal helyi közlekedésben kiemelt kedvezményű bérletvásárlás is lehetséges.

- A nemzetközi diákigazolvány (pl: ISIC) utazási kedvezmény igénybevételére nem jogosít.

- A 14 év alatti tanulók (bármely ország állampolgárai) helyi közlekedésben a személyazonosság és az életkor igazolása mellett tanulóbérlet váltására jogosultak.

 

2.    Mire ügyeljen, hogy diákként/hallgatóként jogosult legyen az utazási kedvezményre?

 

▪ Kedvezményes menetjeggyel történő országos, regionális vagy elővárosi (ún. helyközi) utazáshoz érvényes diákigazolvány (az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti érvényes diákigazolvány vagy diákigazolványt helyettesítő „Igazolás”) szükséges. 

▪ A kedvezményes bérletjeggyel történő helyközi utazáshoz érvényes diákigazolványon és  bérletjegyen felül viszonylatigazolás is szükséges. Amennyiben a viszonylatigazolás a „Lakcímet igazoló hatósági igazolvány” (ún. lakcím kártya) adatai alapján került kiállításra, úgy a bérlet érvényességének további feltétele a „Lakcímet igazoló hatósági igazolvány” bemutatása.

A viszonylatigazolás rendeltetése, hogy a tanulók, hallgatók által igénybe vehető utazási kedvezményhez meghatározza az utazási viszonylat(oka)t és az arra vonatkozó utazási távolságot (díjövezetet), amely(ek)ben a jegy- vagy bérletkedvezmény igénybe vehető. Fontos, hogy a viszonylatigazolás és a bérletjegy km-övezetének minden esetben meg kell egyezni.  

Érvényességi ideje: diákigazolvány érvényességéig.

A kedvezményes bérletek csak diákigazolvánnyal vagy azt helyettesítő, a tanintézet által kiadott „Igazolás”-sal, ha szükséges „Lakcímet igazoló hatósági igazolvány”-al és ezen viszonylatigazolással együtt érvényesek utazásra.

Levelező tagozatos tanulóknak abban az esetben van szüksége viszonylatigazolásra, ha a lakóhely/tartózkodási hely és az oktatási intézmény / gyakorlati hely között nincs közvetlen eljutási lehetőség. Ilyenkor a viszonylatigazolásra feljegyzésre kerül az átszállás helye is. 

A viszonylatigazolás érvényesítése a diákigazolványon (az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti érvényes diákigazolvány vagy diákigazolványt helyettesítő „Igazolás”) szerepelő oktatási azonosító (OM azonosító) feltüntetésével történik. Régi típusú, oktatási azonosítót nem tartalmazó diákigazolványok esetében a viszonylatigazolásra a diákigazolvány számát, a bérletszelvényre pedig a viszonylatigazolás számát kell érvényesítésként felvezetni. 

A viszonylatigazolás az ÉNYKK Zrt. pénztárainál igényelhető (100 Ft,-/db), amelyhez tanulók/hallgatók esetében a diákigazolvány (az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti érvényes diákigazolvány vagy diákigazolványt helyettesítő „Igazolás”); fogyatékkal élők és a kiemelt családi pótlékban részesülők esetében pedig a kedvezmény igénybevételére jogosító igazolvány (Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság által kiállított igazolás, vagy a Magyar Államkincstár Hatósági bizonyítványa) bemutatása szükséges.

 

Utazási kedvezményre jogosító Igazolás-minták

 

 

3. Mi szükséges bérletvásárláshoz az iskolát kezdő/váltó diákok számára?

 

Az állandó magyarországi diákigazolvány megérkezéséig a fentiekben említett diákigazolványt helyettesítő Igazolást kell a tanulónak/hallgatónak igényelnie, amelyet az oktatási intézmény állít ki. Az Igazolás bemutatása mellett elővételi pénztáraink kiállítják a megfelelő viszonylatigazolást a bérletjegy és az Igazolás mellé. 

 

4. Meddig érvényes a tanköteles kort elért tanulók/hallgatók diákigazolványa?

 

A tanköteles kor felső határát be nem töltött tanulók magyarországi diákigazolványa érvényesítő matrica nélkül is érvényes azon tanévet követő október 31. napjáig, amelyben a tanuló a tanköteles kor felső határát (16. év) betölti.

A diákigazolvány érvényesítése a közoktatásban – tanköteles kor felett – tanévenként, a felsőoktatásban félévenként, hologramos matricával történik. (Az érvényesítő matricát a tanintézménytől kapják a tanulók) Alap- és középfokú oktatási intézményekben a diákigazolvány tanévenként október 31-ig, a felsőoktatásban az első félévre érvényesített diákigazolvány tanévenként március 31-ig, a második félévre érvényesített diákigazolvány tanévenként október 31-ig érvényes. Menetjegy esetén a kedvezmények a fenti napig, bérletkedvezmény esetén az október (október 2. félhavi), illetve a március havi bérlet (március 2. félhavi) érvényességéig vehetők igénybe.

További hasznos információk: http://www.diakigazolvany.hu/ 

 

5. A diákigazolványok helyett kiadható igazolások

 

Az oktatási intézmény a diákigazolványra jogosult tanulónak, hallgatónak kérésére az oktatási igazolvány rendszerből igazolást ad ki abban az esetben, ha az állandó diákigazolvány valamilyen okból nem áll rendelkezésre, nem tartalmazza az oktatás, illetve a gyakorlati képzés tényleges helyszínét, vagy lakcím/tartózkodási hely változása történik a diák/hallgató esetében. 

Az utazási kedvezmények igénybevételéhez az oktatási intézmény a diákigazolványra jogosult tanulónak, hallgatónak kérésére az oktatási igazolvány rendszerből „Igazolás”-t (ideiglenes diákigazolványt) adhat ki az alábbiak szerint: 

Az utazási kedvezmények tekintetében ideiglenes diákigazolványnak minősülnek az oktatási igazolvány rendszerből (OKTIG) kiadott „Igazolás”-ok.

Az „Igazolás” típusai:

Az „Igazolás” kétdimenziós vonalkódot (QR-kódot) tartalmaz. A QR-kódban az igazolás fontosabb adatai is megjeleníthetők, amelyek titkosító kulcs nélkül kiolvashatók, okostelefonon is elérhető alkalmazással.

Az „Igazolás” „A4”-es formátumú nyomtatvány.

 

Utazási kedvezményre jogosító Igazolás-minták 

 

6. Kiválthatja-e a gyermek sportedzésre utazáshoz a tanuló bérletet? 

 

Ha a tanuló – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27. § (11) bekezdése alapján – kiváltja az iskolai testnevelési órákat sportszervezet, illetve egyesület keretei között szervezett edzéssel, amely nem a lakóhely (tartózkodási hely) szerinti településen valósul meg, ugyanúgy jogosult igénybe venni lakóhelyük (tartózkodási helyük) és az edzés helye közötti viszonylatban a 90%-os helyközi bérletkedvezményt, mint ahogyan a köznevelési intézménybe utazáskor, mivel a tanulóknak a testnevelési órákat kiváltó edzésen is kötelességük megjelenni, hiszen az által kötelező tanórájukat teljesítik.

Erről az iskola az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti érvényes diákigazolványt helyettesítő „Igazolás”-t ad ki, melyhez viszonylatigazolás is szükséges.  

 

7.  Egyéb fontos tudnivalók

 

Az igazolvány vagy igazolás tulajdonosának (kiskorú esetében a szülőnek, gond­viselőnek) a névre szóló (mind a kedvezményes, mind a kedvezmény nélküli) bérletek előlapján - a bérlettel történő első utazás megkezdése előtt - az igazolványának, illetve igazolásának sorszámát, a tanuló (hallgató) esetén az oktatási azonosító számát (amennyiben a régi típusú diákigazolvány az oktatási azonosítót nem tartalmazza, úgy a diákigazolvány sorszámát) továbbá országos, regionális és elővárosi utazásra érvényes

-    bérlet esetében a nevét és

-    kedvezményes árú bérlet esetében az igazolványon, igazoláson feltüntetett – és a bérlet árának megfelelő km-távolságú – viszonylatot (az „Igazolás”-on szereplővel azonos módon)

mint a bérletnek az érvényesítést tartalmazó „Igazolvány”-nyal való összetartozást kifejező megjelöléseit - olvashatóan tintával vagy golyóstollal fel kell tüntetnie.

Az előzőekben részletezett adatokat a bérleten abban az esetben kell feltüntetni, ha a kiadott bérlet azokat még nem tartalmazza, de a bérleten az adatok bejegyzésére szolgáló rovatok feltüntetésre kerültek. 

Érvénytelen a névre szóló, kedvezményes árú bérlet, ha tanuló/hallgató által használt bérletről hiányzik a tanuló/hallgató neve, az utazási viszonylat, és az oktatási azonosító száma (amennyiben a régi típusú diákigazolvány az oktatási azonosítót nem tartalmazza, úgy a diákigazolvány sorszáma), vagy azok valamelyike. 

A pótdíj helyett - külön bemutatási kötelezettség nélkül – utólagos bemutatási díjat köteles fizetni, aki a bérletre a bérlet használatához előírt bérletigazolvány/igazolvány/viszonylat igazolás/oktatási azonosító számát az első utazás megkezdése előtt elmulasztotta feljegyezni, de azt az ellenőr, az ellenőr azonosítási számát is tartalmazó bélyegző lenyomatával és kézjegyével történő ellátását követően az ellenőrzés során pótolja.

 

 

  

Nyugdíjasokra vonatkozó kérdések

 

65 év alatti nyugdíjasok, ellátottak utazási kedvezményei

A 65. életévét be nem töltött személy az országos, regionális és elővárosi közlekedésben évi 16 alkalommal 50%-os kedvezményű menetjegyet válthat, illetve lehetősége van két 50%-os utazási kedvezmény összevonásával egy darab 90%-os kedvezményű utazást igénybe venni. A 16 alkalomra szóló 50%-os kedvezmény felhasználását követően lehetséges további két alkalommal 90%-os kedvezményű menetjegy váltása.

Kedvezményes menetjegyváltásnál a járművezető vagy a pénztáros érvényesíti a kedvezményt, annak mértékét (50% vagy 90%), illetve az utazás kezdő- és célállomását, valamint az esetleges átszállási helyet. Kérjük, minden esetben ellenőrizze, hogy a kedvezmény bejegyzésre került-e az Ellátottak Utazási Utalványára, melynek hiányában egy esetleges menet- és bérletjegy ellenőrzés során pótdíjazásra kerülhet sor.

A helyi közlekedésben az ún. Ellátottak Utazási Utalványa vagy érvényes jegyzői igazolás (aktív korúak ellátásáról vagy rokkantsági járadékról) bemutatása mellett nyugdíjas bérlet váltható, amely helyi nyugdíjas bérletigazolvánnyal együtt érvényes.

A nyugdíjas bérletigazolvány érvényesítése az utazási kedvezményre jogosító

▪ Ellátottak utazási utalványa esetében az utalványon feltüntetett érvényességi dátummal,

▪ Jegyzői igazolás esetében az igazoláson szereplő érvényességi dátummal, annak hiányában a kiállítási év december 31-i lejárati dátummal történhet.

A nyugdíjas bérletigazolvány nem állítható ki korlátlan érvényességgel! Az utas csak a saját nevére állíttathat ki nyugdíjas bérletigazolványt és csak a saját nevére szóló nyugdíjas bérletigazolványt érvényesíttetheti.

65 év felettiek utazási kedvezménye

65 év felett az utazás a személyi igazolvány felmutatásával díjmentességet biztosít a menetjegy díjának megfizetése alól. A mentességre való jogosultság a 65. életév naptári betöltésétől számítandó, azonban meghatározott autóbuszjáratokon az ún. kiegészítő jegy váltása továbbra is szükséges. (bővebb információ a „kiegészítő jegy” menüpont alatt)

 

Csoportosan utazók kérdései

 

Óvodás, iskolás csoport utazása menetrendszerinti járaton

▪ Minimum 10 fős óvodáscsoport utazása esetén 3 fő kísérőt megillet az óvodásokat megillető 90%-os menetjegy kedvezmény.

▪ Minimum 10 fős nappali tagozatos diákok csoportos utazása esetén 1 fő kísérőt megillet a diákokat megillető 50 %-os menetejegykedvezmény.

Csoportos utazás esetén az utazás szervezőjének (kivéve nagycsaládosok) előzetes írásbeli megrendelése, egy intézményi bélyegzővel ellátott utaslista, valamint Társaságunk visszaigazolása szükséges.

Elegendő ülőhelyet, férőhelyet biztosítanak csoportos utazás esetén?

A menetrend szerinti autóbusz közlekedés férőhelyei alapvetően a menetrend szerinti utazási igényekhez vannak igazítva, ezért nagyobb létszámú csoport utazása esetén, kérjük előzetesen érdeklődjön a menetrendszerinti kapacitásról, vagy különjárati szolgáltatásunkról.

Élőállat, kerékpár és poggyászszállításra vonatkozó kérdések

Mennyi poggyászt vihetek magammal?

Kézipoggyászból max. 10kg súlyút lehet az autóbuszra felvinni, míg útipoggyászból legfeljebb 2db-ot lehet díjmenetesen szállítani.

Kérjük kedves utasainkat, hogy utastársaik zavarásának elkerülése érdekében a nagyobb méretű, illetve átlagosnál magasabb számú poggyászt az autóbusz csomagtartójába helyeztesse el az autóbuszvezetővel.

A Szolgáltató üzletpolitikai kedvezményként eltekint a csomag és az útipoggyász fuvarozás díjának felszámításától.

Biztosítva vannak a csomagjaim?

A Szolgáltató az által közlekedtetett menetrend szerinti autóbuszjáratok utasaira poggyászkár biztosítást kötött.

Szállíthatok-e kerékpárt az autóbuszon?

Kerékpár csak a kerékpár szállítására alkalmas autóbuszokon szállítható, amit a Szol­gáltató az autóbuszon külön feltüntet.

Kizárólag összecsukható kerékpárt útipoggyászként az autóbusz csomagtartójában elhelyezve lehet szállítani.

 

 

 

Szállíthatok-e élő állatot az autóbuszon?

 Az ÉNYKK Zrt. által közlekedtetett menetrend szerinti járatokon az Üzletszabályzat értelmében élő állat olyan zárt szállítóeszközben szállítható (kivétel autóbuszonként egy kutya szájkosárral és pórázon vezetve, a kutya oltási bizonyítványának felmutatásával), amely a kézipoggyász méretét nem haladja meg és biztosítja, hogy az élő állat az utazás során nem szabadul ki. Beteg állat az autóbuszba nem vihető be. Élő kacsa, liba, pulyka az autóbusz utasterében nem szállítható.

Az élő állatok szállításának díjáról az Üzletszabályzat rendelkezik. A 27/2009. (XII. 3.) SZMM sz. rendeletben meghatározott segítő kutyák és a hatósági feladatok ellátását segítő kutyák díjmentesen és szájkosár nélkül is szállíthatók, azonban a segítő kutya képzettségét igazolni kell.

Az autóbuszba bevitt állatra az utasnak kell felügyelni. Ha az élő állat az utasokat magatartásával zavarja, a Szolgáltató az Üzletszabályzat rendelkezéseinek betartása mellett az élő állatot kizárhatja az utazásból.

  

Panaszkezelés, káresemény bejelentés, ügyfélszolgálat

 

▪ Személyes és telefonos bejelentés

A területileg illetékes autóbusz-állomáson, vagy Szolgáltató Központban. Elérhetőségüket Üzletszabályzatunk 1. sz. Függeléke tartalmazza.

▪ e-mail

kommunikacio@enykk.hu