Üzletszabályzati közzététel

Üzletszabályzati közzététel

 

Az  ÉNYKK Zrt. a 213/2012. (VII. 30.) Kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének eleget téve, jelen hirdetményben teszi közzé módosított üzletszabályzatának tervezetét. A tervezettel kapcsolatosan - a közzétételt követő 15 napon belül - bárki észrevételt tehet a  kommunikacio@enykk.hu e-mail címen.

A közzététel napja: 2017. december 12.

 

Az Üzletszabályzat 12. számú módosításának tervezete az alábbiakat tartalmazza:

 

Az ezzel kapcsolatos díjszabási határozmányok külön mellékletben kerültek beemelésre az üzletszabályzatba.

{1. sz. M E L L É K L E T: Az ÉNYKK Zrt. közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatához ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA 1/10. sz. melléklet (157. oldal)}

Az új melléklet a menetdíjak megállapításának általános szabályait is tartalmazza.

{3. sz. M E L L É K L E T: Az ÉNYKK Zrt. közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatához HATÁRON ÁTMENŐ ÉS NEMZETKÖZI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJSZABÁSA ÉS DÍJTÁBLÁZATAI 3/1. sz. melléklet (201.oldal)}

{1. sz. Függelék: Az ÉNYKK Zrt. utasforgalmi létesítményeinek elérhetősége, információs helyek, pénztárak valamint bizományos menetjegy- és bérletárusító helyek listája (82. oldal)}

{VI. Cím: JEGYEK, BÉRLETEK HASZNÁLATÁHOZ ÉS AZ UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK KIÁLLÍTÁSA, KIADÁSA, ÉRVÉNYESÍTÉSE 6. Fejezet: „Igazolvány helyi járati nyugdíjas bérlet használatához”a helyi közlekedésben nyugdíjasok és szociálisan rászorulók részére 6.3. pont (66. oldal)}

{IV. Cím: SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS, UTAZÁSI FELTÉTELEK A/ Rész Utazási feltételek az ÉNYKK Zrt. menetrend szerinti autóbuszjáratainak belföldi országos, regionális és elővárosi, valamint a határon átmenő forgalomban történő igénybevételére VII. Fejezet: Fel- és leszállás, helyfoglalás 2. pont (28. oldal)}

{2. sz. M E L L É K L E T Az ÉNYKK Zrt. közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatához VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA I. Fejezet: Általános határozmányok 3. Utazási igazolványok, az igazolványok érvénytelensége 3.1. A menetjegyek érvénytelenségének általános esetei (167. oldal)}

{XI. CÍM: MENETJEGY, BÉRLET ÁRÁNAK VISSZATÉRÍTÉSE 2. Fejezet: Bérletek árának visszatérítése 2.3. pont (75. oldal)}

Az egyes települések városi (helyi) autóbuszjáratain érvényes díjakat, pótdíjakat és díjalkalmazási feltételeket tartalmazó 2/1. – 2/4. sz. mellékletekben megyénként egy táblázatba került összefoglalásra a menetjegyek és a bérletek fajtái és díjai, továbbá a pótdíjak. Tekintettel az üzletszabályzat szerkezeti felépítésére, a mellékletekben kizárólag az általánostól eltérő díjalkalmazási feltételek, késedelmi pótdíjak, bemutatási díjfizetési kötelezettségek és a díj-visszatérítési szabályok kerültek feltüntetésre. Továbbá átvezetésre kerültek a közszolgáltatási szerződések módosításából adódó változások.

{2. sz. M E L L É K L E T Az ÉNYKK Zrt. közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatához VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA 2/1. – 2/4. sz. mellékletek (182. oldal)

 

ÉNYKK Zrt. üzletszabályzata (12. sz. módosított változat) word dokumentum formátumban >>itt<< letölthető.